ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಬಾದಾಮಿ621246426119
ಬಾಗಲಕೋಟೆ3300000
ಬೀಳಗಿ3991614097
ಹುನಗುಂದ9835451831428
ಜಮಖಂಡಿ12831003
ಮುಧೋಳ53023302102
TOTAL2676713367503449