ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಕೂಡಲಸಂಗಮ4040040
ಗಂಜಿಹಾಳ2020200
ಬೆಳಗಲ್ಲ2200000
ಚಿತ್ತರಗಿ2002000
ಕರಡಿ4400000
ನಂದವಾಡಗಿ1111000100
ಕಂದಗಲ್ಲ7007000
ಹಿರೇ ಓತಗೇರಿ3300000
ಹಿರೇ ಸಿಂಗನಗುತ್ತಿ8800000
ಹಿರೇ ಕೊಡಗಲಿ3102000
ಬಲಕುಂದಿ2020002
ಗೊರಬಾಳ2110001
ಬಿಂಜವಾಡಗಿ1010001
ರಕ್ಕಸಗಿ6600000
ನಾಗೂರ1100000
ಆಮರಾವತಿ3003000
ಹಿರೇ ಮಾಗಿ4220002
ಮುಗನೂರ1100000
ಸೂಳಿಭಾವಿ3300000
ಐಹೊಳೆ2200000
ಕೆಲೂರ4040004
ಚಿಕನಾಳ1100000
ಗುಡೂರ ಎಸ್‌.ಸಿ.8071007
ವಡಗೇರಿ1100000
ಧನ್ನೂರ1010001
ಮರೋಳ1010001
ಬಿಸಲದಿನ್ನಿ4130300
ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡಗಲಿ1010001
ಹಾವರಗಿ2002000
ಹಿರೇ ಬಾದವಾಡಗಿ2101000
ಹಿರೇ ಮಳಗಾವಿ1010001
ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ1010001
TOTAL9839411851422