ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಕುಳಲಿ1010100
ಶಿರೋಳ3030300
ಮಂಟೂರ8080800
ಹಲಗಲಿ1010100
ಮುಗಳಖೋಡ3030300
ಮದಭಾವಿ1001000
ಸೈದಾಪೂರ4040400
ಡವಳೇಶ್ವರ1010100
ಚಿಚಖಂಡಿ ಕೆ.ಡಿ1010001
ಮೆಟಗುಡ್ಡ3003000
ನಾಗರಾಳ1001000
ಭಂಟನೂರ9009000
ಮಾಚಕನೂರ6006000
ದಾದನಟ್ಟಿ3003000
ಉತ್ತೂರ5005000
ಮೆಳ್ಳಿಗೇರಿ2002000
ನಂದಗಾಂವ1010001
TOTAL53023302102