ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ದೇವನಹಳ್ಳಿ11821061038617
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ3184203111418910
ಹೊಸಕೋಟೆ198816525714711
ನೆಲಮಂಗಲ253222130618332
TOTAL887166951762060570