ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ದೇವನಹಳ್ಳಿ11821061018817
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ3184203111019310
ಹೊಸಕೋಟೆ199916525015510
ನೆಲಮಂಗಲ201218217016715
TOTAL83617656163160352