ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಅಮಟೆ1010010
ಬರಗಾಂವ1010001
ಬೀಡಿ1010010
ಬೇಕವಾಡ1010010
ಬಿಜಗರ್ಣಿ2011010
ದೇವಲತ್ತಿ2020002
ಗಂದಿಗವಾಡ2020011
ಗರ್ಲಗುಂಜಿ2110010
ಘೋಟಗಾಳಿ1100000
ಗುಂಜಿ1100000
ಇಟಗಿ1001000
ಕಡತನ ಬಾಗೇವಾಡಿ1010001
ಕರಂಬಳ1010001
ಕೇರವಾಡ1010010
ಕೊಡಚವಾಡ1001000
ಲಿಂಗನಮಠ3030021
ಮಂಗೇನಕೊಪ್ಪ4013001
ನಂಜನಕೊಡಲ1010001
ಪಾರಿಶ್ವಾಡ1100000
ರಾಮಗುರವಾಡಿ1010010
ಶಿಂಧೊಳ್ಳಿ1010010
ಶಿರೋಲಿ3030030
ತೋಪಿನಕಟ್ಟಿ1010001
TOTAL34424601410