ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ದಿಗ್ಗೇವಾಡಿ2020020
ಭಿರಡಿ1010010
ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿ1010010
ಕಟಕಭಾವಿ5320020
ಕುಡಚಿ(ಗ್ರಾ)2020020
ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ1100000
ಖೇಮಲಾಪೂರ1100000
ಅಳಗವಾಡಿ4040040
ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ2020020
ಪಾಲಭಾವಿ2020002
ರಾಯಬಾಗ(ಗ್ರಾ)3030210
ಬ್ಯಾಕೂಡ3030030
ಭೆಂಡವಾಡ3030300
ನಂದಿಕುರಳಿ1010001
ನಿಪನಾಳ1010010
ನಸಲಾಪೂರ2200000
ಮೊರಬ3120110
ಮೇಖಳಿ3210010
ಸವದತ್ತಿ2101000
ಅಲಖನೂರ1010010
ಹಂದಿಗುಂದ4211010
ಹುಬ್ಬರವಾಡಿ3030021
ನಿಡಗುಂದಿ7610010
ನಿಲಜಿ1100000
ಜಲಾಲಪೂರ2020020
ಖನದಾಳ2110010
ಸಿದ್ದಾಪೂರ1010010
ಯಬರಟ್ಟಿ3030030
ಕೆಂಪಟ್ಟಿ3111010
ಯಡ್ರಾಂವ3300000
ಯಲ್ಪಾರಟ್ಟಿ 1100000
ಸುಟಟ್ಟಿ4310001
ಮಂಟೂರ1010010
TOTAL78294636355