ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಬಳ್ಳಾರಿ26141202100
ಹಡಗಲಿ74235100510
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ38034411221
ಹೊಸಪೇಟೆ38141951171
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ16812152456960
ಸಂಡೂರು33132013190
ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ30030017130
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ85186075640
TOTAL49282390201562322