ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಸುಶೀಲನಗರ1010010
ಯಶವಂತನಗರ6060060
ಬಂಡ್ರಿ1010010
ನಿಡುಗುರ್ತಿ3030030
ದರೋಜಿ5050050
ವಿಠಲಾಪುರ2020101
ಅಗ್ರಹಾರ1010010
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ6042013
ಹೆಚ್‌.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ6060312
ರಾಜಾಪುರ1010010
ತಾಳೂರು2020020
TOTAL3403224226