ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಬೀರಹಳ್ಳಿ1010010
ರಾವಿಹಾಳ್‌1010010
ಬಿ.ಎಂ.ಸೂಗೂರು1010100
ಬಾಗೇವಾಡಿ2020110
ದೇಶನೂರು1010100
ಹಳೇಕೋಟೆ8080080
ಕೆ.ಬೆಳಗಲ್‌2020110
ಕೆ.ಸೂಗೂರ್‌9090360
ಮುದ್ದಟನೂರು1010100
ಬೈರಾಪುರ4040040
TOTAL3003008220