ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ9268511822
ವಿಜಯಾಪುರ5014631441
ಇಂಡಿ1501502130
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ9360150
ಸಿಂದಗಿ37020170182
TOTAL203101722151625