ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಯರನಾಳ1010010
ದಿಂಡವಾರ3120020
ಕೆ.ಸಾಲವಾಡಗಿ2020020
ಡೋಣುರ1010010
ಉಕ್ಕಲಿ7070070
ಇಂಗಳೇಶ್ವರ1010010
ನರಸಲಗಿ3030030
ವಡವಡಗಿ140140770
ಮಣ್ಣೂರ1001000100
ಮಸಬಿನಾಳ2020020
ಮುತ್ತಗಿ6240040
ಹೂ ಹಿಪ್ಪರಗಿ9090090
ಹುಣಶ್ಯಾಳ.ಪಿ.ಬಿ1001000
TOTAL6035617490