ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಹೊನ್ನುಟಗಿ2020020
ಆಹೇರಿ1010010
ಕನ್ನೂರ7142040
ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ1010010
ಅಲಿಯಾಬಾದ4130030
ತಿಡಗುಂದಿ2020020
ಗುಣಕಿ1100000
ಮಖಣಾಪುರ1100000
ಜುಮನಾಳ2200000
ಕುಮಟಗಿ1010010
TOTAL2261420140