ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಬೀರಲದಿನ್ನಿ10523020
ಆಲಮಟ್ಟಿ1010010
ಇಟಗಿ7331030
ವಂದಾಲ4040040
ಚಿಮ್ಮಲಗಿ4130012
ಗೊಳಸಂಗಿ1010010
ಬೆನಾಳ ಆರ್.ಸಿ.3030030
TOTAL3091740152