ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಹೊನಗನಹಳ್ಳಿ1010010
ಗುಣದಾಳ1010010
ಬಬಲೇಶ್ವರ1101100110
ಅಜುಱಣಗಿ2011010
ಹೊಸುರ1010010
ನಿಡೋಣಿ4040040
ಕಾಖಂಡಕಿ2110010
TOTAL2212010200