ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಸಾಸನೂರ3030030
ಬಿ.ಸಾಲವಾಡಗಿ2110100
ಕೊಣ್ಣೂರ1100000
ಹಿರೂರ1010010
ಬೆಕಿನಾಳ1010010
ಅಸ್ಕಿ16088080
TOTAL2421481130