ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು183114047
ಕಡೂರ8848040737
ಕೊಪ್ಪ10091090
ಮೂಡಿಗೇರೆ43032111265
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ2402310212
ಶೃಂಗೇರಿ2020011
ತರಿಕೆರೆ71071025613
TOTAL256722821319035