ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಆಲ್ದೂರು8044013
ತಳಿಹಳ್ಳ2020002
ತೇಗೂರು2020020
ದೇವದಾನ1100000
ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ1100000
ಬೆಳವಾಡಿ2020002
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ1010010
ಮೇಲಿನಹುಲುವತ್ತಿ1100000
ಲಕ್ಯಾ1100000
ಸತ್ತೀಹಳ್ಳಿ1010001
TOTAL204124048