ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಅಣ್ಣೀಗೆರೆ1010010
ಆಣೇಗೆರೆ4040031
ಉಡುಗೆರೆ2020020
ಉಳಿಗೆರೆ1010010
ಎಮ್ಮೇದೊಡ್ಡಿ4040040
ಎಸ್‌.ಬಿದರೆ3030021
ಕೆರೆಸಂತೆ1010010
ಚಿಕ್ಕದೇವನೂರು3030030
ಜಿಗಣೇಹಳ್ಳಿ2020011
ಜೋಡಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ4040040
ಜೋಡಿ ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ6060060
ತಿಮ್ಲಾಪುರ2020020
ತಂಗಲಿ3030030
ದೇವನೂರು4040031
ನಾಗರಾಳು1010001
ನಿಡಘಟ್ಟ3030030
ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ3030030
ಪುರ2011010
ಬಳ್ಳಿಗನೂರು2020020
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ1010010
ಬಿಳುವಾಲ4040031
ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ5041040
ಮತಿಘಟ್ಟ1010010
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ1010010
ವಕ್ಕಲಗೆರೆ1010001
ವಿ.ಯರದಕೆರೆ3030003
ಸಖ್ರೆಪಟ್ಟಣ7052050
ಸರಸ್ವತೀಪುರ1010010
ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು1100000
ಹುಲಿಕೆರೆ2020020
ಹುಲ್ಲೇಹಳ್ಳಿ1010010
ಹರಳಗಟ್ಟ3030030
TOTAL82177406710