ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಚನ್ನಗಿರಿ5044060400
ದಾವಣಗೆರೆ60541141400
ಹರಿಹರ1751200120
ಹೊನ್ನಾಳಿ6215920590
ಜಗಳೂರು3772822260
TOTAL226221802431770