ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಅಣಜಿಗೆರೆ5050320
ಅಡವಿಹಳ್ಳಿ3021110
ಬಾಗಳಿ1100000
ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ1010100
ಚಟ್ನಿಹಳ್ಳಿ7250320
ಚಿಗಟೇರಿ1010010
ಹಲವಾಗಲು1010010
ಹಾರಕನಾಳು5140400
ಹಿರೇಮೇಗಳಗೆರೆ4130021
ಹೊಸಕೋಟೆ3120020
ಕೆ. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ3030210
ಕಡಬಗೇರಿ1010010
ಕಂಚಿಕೇರಿ2110100
ಕೂಲಹಳ್ಳಿ4040310
ಕುಂಚೂರು3120101
ಮಾಡ್ಲಗೇರಿ5050401
ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ1010010
ಮ್ಯದೂರು6051230
ನಂದಿಬೇವೂರು1001000
ನಿಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ1100000
ನಿಟ್ಟೂರು2200000
ಪುಣಬಗಟ್ಟ7520020
ರಾಗಿಮಸಲವಾಡ1010001
ಸಾಸ್ವಿಹಳ್ಳಿ2020110
ತೆಲಗಿ2101000
ತೌಡೂರು4130210
ತೊಗರಿಕಟ್ಟೆ2020200
ಹುಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ1010010
ಯಡಿಹಳ್ಳಿ5131012
ಲಕ್ಮೀಪುರ2011010
TOTAL861961630256