ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಧಾರವಾಡ3623403310
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ2302300230
ಕಲಘಟಗಿ1201200120
ಕುಂದಗೋಳ4130021
ನವಲಗುಂದ3503410340
TOTAL1103106131021