ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಧಾರವಾಡ3313201310
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ2622400240
ಕಲಘಟಗಿ1201200120
ಕುಂದಗೋಳ6420020
ನವಲಗುಂದ1901810180
ಅಳ್ನಾವರ5140040
ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ1601600160
TOTAL1178108111070