ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ192170449
ಕೋಲಾರ5715425400
ಮಾಲೂರು2121720512
ಮುಳಬಾಗಿಲು3913623600
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ734681154211
TOTAL2091019271095132