ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ192170548
ಕೋಲಾರ62158314386
ಮಾಲೂರು211182468
ಮುಳಬಾಗಿಲು3992464137
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ731702174310
TOTAL21414187134410439