ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ4130003
ಕೋಲಾರ62158313396
ಮಾಲೂರು210192577
ಮುಳಬಾಗಿಲು39102364136
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ731702144610
ಕೆಜಿಎಫ್151140347
TOTAL21414187133910939