ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಗಂಗಾವತಿ14411271611251
ಕೊಪ್ಪಳ2080207102070
ಕುಷ್ಟಗಿ2902363200
ಯಲ್ಬುರ್ಗ2722141191
TOTAL40833782753712