ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಗಂಗಾವತಿ7656652640
ಕೊಪ್ಪಳ2080207102070
ಕುಷ್ಟಗಿ3202666200
ಯಲ್ಬುರ್ಗ1601605101
ಕಾರಟಗಿ4924161391
ಕನಕಗಿರಿ2702250220
ಕುಕನೂರು151104190
TOTAL423838827153712