ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಗಂಗಾವತಿ14001241601240
ಕೊಪ್ಪಳ2080207102070
ಕುಷ್ಟಗಿ2602060200
ಯಲ್ಬುರ್ಗ2301942170
TOTAL39703702723680