ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಅಳವಂಡಿ4040040
ಕವಲೂರ1201200120
ಹಟ್ಟಿ6060060
ಬೆಟಗೇರಿ3030030
ಮತ್ತೂರು3030030
ಕಾತರಕಿ ಗುಡ್ಲಾನೂರ3030030
ಬಿಸರಳ್ಳಿ5050050
ಹಿರೇಸಿಂಧೋಗಿ6060060
ಹಲಗೇರಿ3030030
ಬೋಚನಹಳ್ಳಿ4040040
ಕೋಳೂರು2020020
ಓಜನಹಳ್ಳಿ2020020
ಮಾದಿನೂರ2020020
ಗೊಂಡಬಾಳ2020020
ಗಿಣಿಗೇರಾ8080080
ಹಿರೇಬಗನಾಳ4040040
ಬಹದ್ದೂಬಂಡಿ6060060
ಇರಕಲ್ಲ್‌ಗಡ1001000100
ಕಿನ್ನಾಳ7070070
ಲೇಬಗೇರಿ6060060
ಹಾಸಗಲ5050050
ಕಲ್ ತಾವರಗೇರಾ6060060
ಇಂದರಗಿ2020020
ಬೂದಗುಂಪ9081080
ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಾಳ5050050
ಹಿಟ್ನಾಳ7070070
ಬಂಡಿ ಹರ್ಲಾಪೂರ 1301300130
ಶಿವಪೂರ5050050
ಹುಲಗಿ1101100110
ಮುನಿರಾಬಾದ್‌ ಡ್ಯಾಂ9090090
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ6060060
ಅಗಳಕೇರ5050050
ಗುಳದಳ್ಳಿ7070070
ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ8080080
ಹಾಲವರ್ತಿ4040040
ಕಲಕೇರಾ2020020
ವಣಬಳ್ಳಾರಿ6060060
TOTAL2080207102070