ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಸಿದ್ದಾಪುರ9243040
ಉಳೇನೂರ2020020
ಗುಂಡೂರ3030030
ಮುಸ್ಟೂರು5050140
ಚೆಳ್ಳೂರ3021020
ಬೂದುಗುಂಪಾ3030030
ಬೇವಿನಹಾಳ8071070
ಮರ್ಲಾನಹಳ್ಳಿ3030030
ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ7061060
ಬರಗೂರ3030030
ಮೈಲಾಪುರ3030021
TOTAL4924161391