ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಅಲನಹಳ್ಳಿ5050050
ಜೆ.ಬಿ.ಸರಗೂರು2020011
ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ1010010
ಚಿಕ್ಕೆರೆಯೂರು2020020
ಕಂಚಮಳ್ಳಿ3030030
ಹಂಪಾಪುರ5050032
ಮಾದಾಪುರ2020020
ಹೈರಿಗೆ3030030
ಹೆಬ್ಬಲಗುಪ್ಪೆ4040022
ತುಂಬಸೋಗೆ1010010
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ6060060
ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ1010010
ಚಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ100100091
ಅಣ್ಣೂರು5050050
ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ2020020
ಸವ್ವೆ6060060
ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ6060051
ಅಂತರಸಂತೆ4130030
ನೂರಲಕುಪ್ಪೆ6240220
ಎನ್‌.ಬೆಳ್ತೂರು6060060
ಎನ್‌.ಬೇಗೂರು6060060
ಡಿ.ಬಿ.ಕುಪ್ಪೆ3030003
ಬಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ5050041
ಹೊಮ್ಮರಗಳ್ಳಿ3030030
ಹೊಸಹೊಳಲು4040040
ಪಡುಕೋಟೆಕಾವಲ್4040040
TOTAL1053102028911