ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಹರವೆ5050050
ಮುಳ್ಳೂರು7070070
ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ5050050
ಹಳೇಬೀಡು2020020
ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ8080071
ಬಿಳಿಕೆರೆ3030030
ಗಾಗೇನಹಳ್ಳಿ2020020
ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ4013001
ಮರದೂರು3030030
ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ4112010
ಕೊತ್ತೇಗಾಲ3021020
ಚಿಲ್ಕುಂದ1010001
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ5050041
ಬೀಜಗನಹಳ್ಳಿ7052050
ಉದ್ದೂರ್‌ ಕಾವಲ್‌4040040
ಚಲ್ಲಹಳ್ಳಿ1010001
ಸಿಂಗರಮಾರನಹಳ್ಳಿ5050050
ಕರೀಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ11083080
ಧರ್ಮಪುರ6060060
ಉಯಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ8080071
ಆಸ್ಪತ್ರೆಕಾವಲ್‌3030021
ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ2020011
ಉಮ್ಮತ್ತೂರು4040040
ಕರ್ಣಕುಪ್ಪೆ8071070
ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ2020020
ಹನಗೋಡು6060033
ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜೂರು7070070
ಬಿಳಿಗೆರೆ3030030
ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ2011010
ಗುರುಪುರ2020020
ಹೆಗ್ಗಂದೂರು2020020
ಹುಸೇನ್ ಪುರ3030030
ಜಾಬಗೆರೆ3030021
ಕಡೇಮನುಗನ ಹಳ್ಳಿ3030021
ಕಿರಂಗೂರು7070070
ಮೋದೂರು2110010
ಮೂಕನಹಳ್ಲಿ8080080
ಉದ್ದೂರು5041040
TOTAL166215014013713