ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌ ಛತ್ರ10280071
ಆನಂದುರು6060060
ಇಲವಾಲ13166024
ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ41025160718
ನಾಗವಾಲ4040040
ಹಿನಕಲ್‌2302030020
ಬೆಳವಾಡಿ1901900613
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ7070070
ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ13490090
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ(ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ)6060042
ವಾಜಮಂಗಲ7070070
ಯಡಕೊಳ6060033
ಕೀಳನಪುರ8080071
ಮೊಸನಬಾಯನಹಳ್ಳಿ2020020
ವರುಣ5050050
ದೇವಲಾಪುರ5050050
ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ8071034
ಹೊಸಹುಂಡಿ1001000100
ಕಡಕೊಳ10280071
ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ9180071
ದೂರ5050041
ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ2020020
ಜಯಪುರ3030120
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ(ಜ)3030021
ಧನಗಹಳ್ಳಿ120120084
ಉದ್ಬೂರು4040031
ಬೀರಿಹುಂಡಿ8170061
ಡಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ1001000100
ಗೋಪಾಲಪುರ4040013
ಬೋಗಾದಿ29016130115
ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ10091018
ಹಂಚ್ಯ2020011
ಆಲನಹಳ್ಳಿ1001000010
ಶ್ರೀರಾಂಪುರ3030021
ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ9090801
ಮರಟಿಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ2020020
ವರಕೋಡು7070070
TOTAL33511284409160115