ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಜಕ್ಕಿನಕೊಪ್ಪ2200000
ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ2011010
ಮಳವಳ್ಳಿ1010010
ಬೆಳ್ಳಿಗಾವಿ1010100
ಚಿಕ್ಕಮಾಗಡಿ2020020
TOTAL8251140