ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಶಕುನವಳ್ಳಿ1100000
ತಲಗಡ್ಡೆ1010010
ಭಾರಂಗಿ1010010
ಕಾತುವಳ್ಳಿ1100000
ಬೆನ್ನೂರು1010010
ದ್ಯಾವನಹಳ್ಳಿ1001000
ಗೆಂಡ್ಲ2200000
ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ1100000
ಮುಟುಗುಪ್ಪೆ1001000
ನಿಸರಾಣಿ1001000
ಅಂಡಿಗೆ1010010
ದೂಗೂರು1010010
TOTAL13553050