ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಆರಗ1010100
ಮುಳುಬಾಗಿಲು1010010
ಹೊದಲ (ಅರಳಾಪುರ)6060060
ದೇವಂಗಿ2101000
ಮೇಳಿಗೆ1010010
ಹೆದ್ದೂರು7061060
ಸಾಲ್ಗಡಿ1010010
ಬಸವಾನಿ2020020
ಹಾರೋಗೊಳಿಗೆ2020020
ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ1010010
ದೇಮ್ಲಾಪುರ1010010
ನೊಣಬೂರು1001000
ಅರಳಸುರಳಿ1001000
ತ್ರಿಯಂಬಕಪುರ4040040
ಮಂಡಗದ್ದೆ5050500
ಶಿಂಗನಬಿದರೆ3003000
ಹಣಗೆರೆ1010010
ಕನ್ನಂಗಿ1010010
ಬಾಂಡ್ಯಾ4040040
ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ6060060
ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ2020020
ಆಗುಂಬೆ3030030
ಬಿದರಗೋಡು1010010
ನಾಲೂರು(ಕೊಳಗಿ)4040031
ಹೆಗ್ಗೊಡು1010010
ತೀರ್ಥಮುತ್ತೂರು1010001
TOTAL6315576472