ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ9038520832
ಗುಬ್ಬಿ2001910181
ಕೊರಟಗೆರೆ195140095
ಕುಣಿಗಲ್‌4086398403944
ಮದುಗಿರಿ712581104513
ಪಾವಗಡ47045201827
ಸಿರಾ4371231311203112
ತಿಪಟೂರು5115000473
ತುಮಕೂರು4153600315
ತುರುವೇಕೆರೆ69165121419
TOTAL1253501069134199771