ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ9038521831
ಗುಬ್ಬಿ1901810171
ಕೊರಟಗೆರೆ184140464
ಕುಣಿಗಲ್‌4086398423924
ಮದುಗಿರಿ712581104513
ಪಾವಗಡ47245024183
ಸಿರಾ435931311303112
ತಿಪಟೂರು5115000473
ತುಮಕೂರು4153600315
ತುರುವೇಕೆರೆ69195001409
TOTAL12495110671313299045