ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ9028621832
ಗುಬ್ಬಿ2001910181
ಕೊರಟಗೆರೆ224180594
ಕುಣಿಗಲ್‌4086398403944
ಮದುಗಿರಿ710581304513
ಪಾವಗಡ47045201827
ಸಿರಾ4411631311203112
ತಿಪಟೂರು5115000473
ತುಮಕೂರು4153600315
ತುರುವೇಕೆರೆ69449161435
TOTAL1260381072150799966