ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಅಂಕೋಲಾ1010010
ಭಟ್ಕಳ4022200
ಹಳಿಯಾಳ5041040
ಹೊನ್ನಾವರ1010010
ಕಾರವಾರ9270070
ಕುಮಟಾ3030120
ಸಿದ್ಧಾಪುರ1501410140
ಸಿರ್ಸಿ5334820471
ಜೊಯ್ಡಾ(ಸುಪಾ)1010010
ಯಲ್ಲಾಪುರ1010100
TOTAL9358264771