ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ18661423801375
ಕನಕಪೂರ62148134440
ಮಾಗಡಿ62133280303
ರಾಮನಗರ16121451431393
TOTAL4711036893735011