ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ18541423931345
ಕನಕಪೂರ62148136420
ಮಾಗಡಿ62233270303
ರಾಮನಗರ16061431121374
TOTAL46913366901134312