ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಬಿ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ8071070
ಬಾಣಗಹಳ್ಳಿ5050050
ಬೇವೂರು9081251
ಭೂಹಳ್ಳಿ4022020
ಚಕ್ಕೆರೆ4031030
ದಶವಾರ4031030
ಹೆಚ್. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ12075070
ಹಾರೋಕೊಪ್ಪ3030021
ಹೊಂಗನೂರು8044040
ಇಗ್ಗಲೂರು8062060
ಜೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ10073070
ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ3120020
ಕೂಡ್ಲೂರು4040040
ಎಂ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ6060060
ಮೈಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ6042040
ಮಾಕಳಿ8053050
ಮಳೂರು5041040
ಮಳೂರು ಪಟ್ಟಣ2020020
ಮತ್ತೀಕೆರೆ8062051
ಮುದಗೆರೆ2011010
ನಾಗವಾರ3030030
ನೀಲಸಂದ್ರ7052050
ರಾಂಪುರ6060060
ಸಿಂಗರಾಜಪುರ2020020
ಸುಳ್ಳೇರಿ100100091
ತಗಚಗೆರೆ6330030
ತಿಟ್ಟಮಾರನಹಳ್ಳಿ1010010
ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ11083080
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ2020020
ಎಲೆತೋಟದಹಳ್ಳಿ13085071
ಅಕ್ಕೂರು5050050
TOTAL18541423921355