ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಶಹಾಪುರ4213651332
ಸುರಪುರ4130030
ಯಾದಗಿರಿ9270070
ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್6240040
ವಡಗೇರಾ15078070
ಹುಣಸಗಿ11380071
TOTAL87965131613