GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
Taluk Nameಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿವರಗಳು (ಪ್ರಸ್ತುತ)ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ವಿವರಗಳುಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳುಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯಮಾಹಿತಿ ಮಾಹಿತಿವಾಸ್ತವಸ್ಥಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೇ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುರುತಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ANEKAL280252228282828
BENGALURU EAST111111111111111
BENGALURU NORTH392393839363939
BENGALURU SOUTH181181618171818
TOTAL964938796929696