GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DescriptionNumber
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಆಟದ ಮ್ಯೆದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ರಾಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ2
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
55 ಎಲ್ ಪಿಸಿಡಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಜನವಸತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳ/ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ (ಎಕರೆ ದಲ್ಲಿ)1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಚರಂಡಿಯ ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)1
ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ನಿವೇಶನ ಸಹಿತ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆ ದಲ್ಲಿ)2
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಿರುವ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಕಲ್ಲುಹಾಸಿನ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)1
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ1
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳು1
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬೇಕಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬೇಕಿರುವ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗದೇ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಗರ್ಭಪಾತದ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಶಿಶು ಮರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ2
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಶಿಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ಯೆಹಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಠಿ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಲರಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಡಬು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಜಾಂಡಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕೂನ್ ಗುನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಚ್1ಎನ್1 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಮೇವು ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗೋಮಾಳ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ1
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ1
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇವು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೀಳು ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆ ದಲ್ಲಿ)1
ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ2
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ವಿತರಣೆಯಾಗಬೇಕಿರುವ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಸಾಧನೆ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿರುವ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬಯಸುವ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಸಹಾಯ ಬಯಸುವ ವಿಕಲಚೇತನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಜೀತದಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುನಿಧಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಅರ್ಹ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1