GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದೇವನಹಳ್ಳಿವಿಶ್ವನಾಥಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ9611557119
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದೇವನಹಳ್ಳಿವಿಶ್ವನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ9902367168
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದೇವನಹಳ್ಳಿವಿಶ್ವನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮಾದೇವಿ9066885544
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದೇವನಹಳ್ಳಿವಿಶ್ವನಾಥಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ(ಐರನ್)9844461091
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದೇವನಹಳ್ಳಿವಿಶ್ವನಾಥಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್ ನರಸಿಂಹರಾಜು9342286221
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದೇವನಹಳ್ಳಿವಿಶ್ವನಾಥಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಧ ಬಿ ಆರ್9686059666
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದೇವನಹಳ್ಳಿವಿಶ್ವನಾಥಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್9972625040
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದೇವನಹಳ್ಳಿವಿಶ್ವನಾಥಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಮ್ಮ9740059493
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದೇವನಹಳ್ಳಿವಿಶ್ವನಾಥಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆಂಜಿನಪ್ಪ ಎಸ್9945291921