GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಲಕ್ಕವ್ವಾ ಸಿದ್ದಾ ಪೊಜಾರಿ8-9Othersವಾರ್ಡ ನಂ-29591712030
Vice Prasidentಸೋನಾಲಿ ಜೋತಿರಾಮ ಮಗದುಮ್ಮDiplomaGENವಾರ್ಡ ನಂ-29591924599
Memberಉದಯಕುಮಾರ ದಯಾನಂದ ಪಾಟೀಲII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ-19740868086
Memberಮೇಘಾ ನಾರಾಯಣ ಪೊಜಾರಿSSLCOthersವಾರ್ಡ ನಂ-18197545219
Memberಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಕೃಷ್ಣಾ ಮಗದುಮ್ಮ5-7Othersವಾರ್ಡ ನಂ-19886238453
Memberಅನಗೌಡಾ ಶಿವನಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ-39740215915
Memberಸಾಕ್ಷಿ ಸಂದೀಪ ಕಾಂಬಳೆ8-9SCವಾರ್ಡ ನಂ-39591955629
Memberಅನೀತಾ ಕಾಲಿಚರಣ ಪಾಂಡವSSLCSCವಾರ್ಡ ನಂ-37760646220
Memberರಾಮಚಂದ್ರ ಶಂಕರ ಮೋಕಾಶಿ1-4GENವಾರ್ಡ ನಂ-49483469770
Memberರಮೇಶ ಮಹಾದೇವ ಚೌಗಲೆPost GraduationGENವಾರ್ಡ ನಂ-29921485676