GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Memberರಿಯಾಜ ಬಾಬಾಜಿ ಫಕೀರII PUCOthersದರ್ಗಾ ಗಲ್ಲಿ9902383437
Memberಶಿವಾಜಿ ಮಾರುತಿ ರಾನಮಾಳೆII PUCOthersಖೋತ ಗಲ್ಲಿ9742113599
Memberಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹವ್ವಾನ8-9Othersನವ ಗ್ರಾಮ 9449237409
Memberನೀಲಂ ಪಶುಪತಿ ಜಬಡೆII PUCGENಇಂದಿರಾ ನಗರ9945929698
Memberವಂದನಾ ದಶರಥ ಜಬಡೆ8-9GENಇಂದಿರಾ ನಗರ9739142576
Memberಬಾಬಾಸೋ ಲಹು ಕಾಂಬಳೆSSLCSCವಾರ್ಡ ನಂ 049686904967
Memberರಘುನಾಥ ಪುಂಡಲಿಕ ಕುಮರೆSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 059591262563