GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜತ್ರಾಟಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಂದನಾ ದಶರಥ ಜಬಡೆ9739142576
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜತ್ರಾಟಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಾಜಿ ಮಾರುತಿ ರಾನಮಾಳೆ9742113599
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜತ್ರಾಟಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಂದನಾ ದಶರಥ ಜಬಡೆ9739142576
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜತ್ರಾಟಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಘುನಾಥ ಪುಂಡಲಿಕ ಕುಮರೆ9591262563
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜತ್ರಾಟಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಾಬಾಸೋ ಲಹು ಕಾಂಬಳೆ9686904967
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜತ್ರಾಟಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೀಲಂ ಪಶುಪತಿ ಜಬಡೆ9945929698
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜತ್ರಾಟಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಿಯಾಜ ಬಾಬಾಜಿ ಫಕೀರ9902383437
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜತ್ರಾಟಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹವ್ವಾನ9449237409