GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಸಂಜಯ ರಾಮಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆII PUCSC6ನೇ ವಾರ್ಡ9900551650
Vice Prasidentಸುಜಾತಾ ಸುರೇಶ ಕೇಸ್ತಿ5-7GENವಾರ್ಡ ನಂ 029448163613
Memberರಘುನಾಥ ಈಶ್ವರ ಗಿರಿಜವ್ವಗೋಳ5-7SCವಾರ್ಡ ನಂ 079481746465
Memberಪಾರ್ವತಿ ರಾಮು ಮಜಲಟ್ಟಿSSLCSC6ನೇ ವಾರ್ಡ9632985330
Memberಸರಿತಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹೋಗಲೆ5-7GEN6ನೇ ವಾರ್ಡ9482466524
Memberಪರವಿನಬಾನು ರಿಯಾಜಅಹ್ಮದ ಪಟೇಲ5-7CAT-Bವಾರ್ಡ ನಂ 039481959362
Memberರೇಖಾ ಶಂಕರ ಶಿಂಗಾಯಿ1-4GENವಾರ್ಡ ನಂ 039945035250
Memberಜುಲಫಿಕರ ಮೊಹ್ಮದಇಸಾಕ ಪಟೇಲII PUCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 037676643833
Memberಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಬಸವಂತ ಹಳಿಜೋಳII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ 029972326484
Memberಇರಶಾದಅಹ್ಮದ ಬಾಬಾಲಾಲ ಮುಲ್ಲಾII PUCCAT-Bವಾರ್ಡ ನಂ 089945033086
Memberವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಸವಂತಪ್ಪಾ ಕೋಟಿವಾಲೆII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ 089731978514
Memberಗೀತಾ ಬಸವರಾಜ ಖಿಚಡಿ5-7GENವಾರ್ಡ ನಂ 089740631286
Memberವಸಂತ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕುರಬರSSLCCAT-Bವಾರ್ಡ ನಂ 049880595120
Memberಗುರಪ್ಪಾ ಶಂಕರ ನಿರ್ವಾಣಿGraduationGENವಾರ್ಡ ನಂ 049902454184
Memberರಾಣಿ ಮಹಾದೇವ ನಾಯಿಕSSLCSTವಾರ್ಡ ನಂ 049164047013
Memberರಂಜನಾ ಪವಾಡೆಪ್ಪಾ ಸಂಕೇಶ್ವರಿSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 049972272395
Memberಸಾವಿತ್ರಿ ಏಕನಾಥ ಜೇಧೆGraduationGEN1ನೇ ವಾರ್ಡ9916752727
Memberಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಗಣಪತಿ ಶೇಂಡೂರೆ5-7GEN1ನೇ ವಾರ್ಡ9740703249
Memberಬಸವರಾಜ ಮಹಾದೇವ ಭಾತೆII PUCGEN1ನೇ ವಾರ್ಡ9901134707
Memberಖುತೇಜಾ ಆಝಾದ ಮುಲ್ಲಾ1-4CAT-Bವಾರ್ಡ ನಂ 059900703686
Memberಮೊಹ್ಮದಫಾರೂಕ ಮೆಹಬೂಬಪಾಶಾ ಪಟೇಲ8-9Othersವಾರ್ಡ ನಂ 059980088691
Memberಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಶಿನಾಥ ಬಾಮಣೆ5-7SCವಾರ್ಡ ನಂ 059901134530