GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶಶಿಕಲಾ ಯುವರಾಜ ಕೊಳಿSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ-078867443382
Vice Prasidentದಗಡು ಶಂಕರ ನಾಯಿಕGraduationSCವಾರ್ಡ ನಂಬರ-69689686072
Memberಹೌಸಾಬಾಯಿ ಬಾಬಾಸೋ ಕಾಂಬಳೆ8-9SCವಾರ್ಡ ನಂಬರ-67057208040
Memberಸುನಿತಾ ಆದಗೋಂಡಾ ಪಾಟೀಲ8-9GENವಾರ್ಡ ನಂಬರ-69739735040
Memberದಿಲಿಪ ರಘುನಾಥ ಪಾಟೀಲII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ-079845245636
Memberಅನೀಲ ರಾಜಗೋಂಡಾ ಪಾಟೀಲII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ-079535535328
Memberಸಂಜಯ ವಿಶ್ರಾಮ ಗುರವSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ-057204267612
Memberಶರ್ಮಿಲಾ ಅನೀಲ ಪಾಟೀಲSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ-059590334358
Memberರೇಣುಕಾ ನೀತಿನ ಕಾನಡೆSSLCSCವಾರ್ಡ ನಂ-107090217129
Memberಸಚಿನ ಆನಂದಾ ಖೋತGraduationGENವಾರ್ಡ ನಂ-109886191313
Memberಸುನಿತಾ ಸರ್ಜೇರಾವ ಜಾಧವSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ-038867443382
Memberಕೃಷ್ಣಾತ ಶಾಮರಾವ ಭೋಜೆSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ-038970064116
Memberರಮೇಶ ಕಲ್ಲಾಪ್ಪಾ ಶೇಟ್ಟಿ8-9GENವಾರ್ಡ ನಂಬರ-29480398879
Memberಜಾಕಿರಹುಸೇನ ಹಾರುಣ ನಾಯಿಕವಾಡೆSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ-099036570753
Memberತಾತೋಬಾ ಸಿದ್ರಾಮ ಕಾಗಲೆGraduationGENವಾರ್ಡ ನಂ-099901545050
Memberಮಾಲುಬಾಯಿ ಸಂಜಯ ಎಡಕೆ8-9GENವಾರ್ಡ ನಂ-099164451084
Memberಮಾರುತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋಳೆಕರSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ-099902700594
Memberರಾಮಾ ತುಕಾರಾಮ ವಡ್ಡರSSLCSCವಾರ್ಡ ನಂ-049481089990
Memberಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೋವಾಡೆSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂಬರ-089482422519