GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಕೋಥಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೈಶಾಲಿ ಸುಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ9611379887
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಕೋಥಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನೀತಾ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಬಾರ8150891417
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಕೋಥಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕವಿತಾ ಜಯಕುಮಾರ ದಡ್ಡೆ9343243679
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಕೋಥಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೈಶಾಲಿ ಸುಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ9611379887
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಕೋಥಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದತ್ತು ಶಂಕರ ಮಾನೆ7760799104
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಕೋಥಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಮಾರ ಜೀವಂಧರ ಪಾಟೀಲ9731415296
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಕೋಥಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಮಾರ ಜೀವಂಧರ ಪಾಟೀಲ9731415296
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಕೋಥಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುರೇಶ ದಾದು ಗೌರಾಜ9740868012
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಕೋಥಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಾವೇದ ಬಾಬು ಮುಜಾವರ9663718586
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಕೋಥಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುರೇಶ ದಾದು ಗೌರಾಜ9740868012
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಕೋಥಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೋಮಲ ಸುಕುಮಾರ ಅಲಗೌಡಾ9731963021
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಕೋಥಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾದೇವಿ ಮಹಾವೀರ ಗುರುಪಾದಗೋಳ9972618273
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಕೋಥಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನೀತಾ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಬಾರ8150891417
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಕೋಥಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಜನಾ ಸುಧಾಕರ ಗೌಂಡಿ9741291951
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಕೋಥಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದತ್ತು ಶಂಕರ ಮಾನೆ7760799104