GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶ್ರೀ.ರಾಜು ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಹೆಗ್ಗಣ್ಣಾII PUCGENನಾಲ್ಕು9902684115
Vice Prasidentಸೌ.ಶೋಭಾ ತಾನಾಜಿ ಹೆಗಡೆ8-9SCಐದು9886527087
Memberಸೌ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಭಡಗಾಂವೆSSLCGENಏಳು9731697424
Memberಶ್ರೀ.ವಾಸು ಸಿಂಗಾಡಿ ಗಾವಡೆGraduationOthersಏಳು8904758008
Memberಸೌ.ಸುಜಾತಾ ಸಂಜಯ ಸಂಕೆಶ್ವರೆSSLCGENಮೂರು9900332962
Memberಸೌ.ಸಾವಿತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಖೋತSSLCGENಹದಿಮೂರು9740496737
Memberಕಿರಣ ಮಹಾದೇವ ಖೋತII PUCGENಹದಿಮೂರು8105972770
Memberಶ್ರೀ.ರಾಜು ಅಶೋಕ ಮಸಾಳೆII PUCSCಒಂಬತ್ತು9742551961
Memberಸೌ.ಕಾವೇರಿ ಗಂಗಾಧರ ಕೂಟ8-9GENಆರು9742417578
Memberಸೌ.ಮಾಧುರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಯಿಕ5-7Othersಆರು8792673330
Memberಶ್ರೀ. ಪ್ರವೀಣ ಶಿವಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲGraduationGENಆರು9986945181
Memberಶ್ರೀ.ಉಮೇಶ ಪ್ರಭಾಕರ ಘಾಟಗೆGraduationGENಎಂಟು9535294991
Memberಸೌ.ಪ್ರೇಮಾ ಮಾರುತಿ ಖೋತ5-7GENಹತ್ತು9901267228
Memberಸೌ. ವೈಶಾಲಿ ತಾತ್ಯಾಸಾಬ ಬುಗಡೆ5-7Othersಹತ್ತು7760626914
Memberಶ್ರೀ. ಗಂಗಾರಾಮ ವಿಠಲ ಪುಜಾರಿGraduationGENಒಂದು9902684102
Memberಸೌ.ನಿರ್ಮಲಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗಾವಡೆSSLCGENಒಂದು9900931501
Memberಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಬಾಳಾಪ್ಪಾ ಟಾಕಳೆ8-9Othersಹನ್ನೆರಡು8495093537
Memberಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ ಶಂಕರ ವಿಭೂತೆ8-9GENಹನ್ನೊಂದು9886976743
Memberಶ್ರೀ.ಸುಕುಮಾರ ಶ್ರೀಪತಿ ಥರಕಾರPost GraduationSCಹದಿನೈದು9731972702
Memberಸೌ. ಸಂಗೀತಾ ಬಬನ ಬುರುಡ1-4GENಹದಿನೈದು8792198026
Memberಸೌ. ಮನಿಷಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನಾಯಿಕSSLCGENಹದಿನಾಲ್ಕು9008863232
Memberಶ್ರೀಮತಿ.ವಿಮಲ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಝೀಪರೆSSLCOthersಹದಿನಾಲ್ಕು9008863232
Memberಶ್ರೀ.ಇಲಿಯಾಸ ಪ್ರದೀಪ ಲಾಟಕರGraduationOthersಎರಡು9986823577
Memberಶ್ರೀ.ಅನೀಲ.ಬಾಳಗೌಡಾ . ಪಾಟೀಲSSLCGENಎರಡು9480939326
Memberಸೌ. ಮಂಗಲ ಸದಾಶಿವ ಪೋಳSSLCOthersಎರಡು8050501865
Memberಶ್ರೀ.ಶಂಕರ ನವಲಪ್ಪಾ ಅವಡಖಾನGraduationOthersಐದು9902853187