GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಖಡಕಲಾಟಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೌ.ಶೋಭಾ ತಾನಾಜಿ ಹೆಗಡೆ9886527087
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಖಡಕಲಾಟಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ.ರಾಜು ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಹೆಗ್ಗಣ್ಣಾ9902684115
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಖಡಕಲಾಟಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ.ಅನೀಲ.ಬಾಳಗೌಡಾ . ಪಾಟೀಲ9480939326
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಖಡಕಲಾಟಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ.ರಾಜು ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಹೆಗ್ಗಣ್ಣಾ9902684115
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಖಡಕಲಾಟಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ.ಶಂಕರ ನವಲಪ್ಪಾ ಅವಡಖಾನ9902853187
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಖಡಕಲಾಟಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೌ.ಶೋಭಾ ತಾನಾಜಿ ಹೆಗಡೆ9886527087
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಖಡಕಲಾಟಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಿರಣ ಮಹಾದೇವ ಖೋತ8105972770
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಖಡಕಲಾಟಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ.ರಾಜು ಅಶೋಕ ಮಸಾಳೆ9742551961
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಖಡಕಲಾಟಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೌ.ಕಾವೇರಿ ಗಂಗಾಧರ ಕೂಟ9742417578
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಖಡಕಲಾಟಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ.ಸುಕುಮಾರ ಶ್ರೀಪತಿ ಥರಕಾರ9731972702
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಖಡಕಲಾಟಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೌ.ಶೋಭಾ ತಾನಾಜಿ ಹೆಗಡೆ9886527087
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಖಡಕಲಾಟಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ.ರಾಜು ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಹೆಗ್ಗಣ್ಣಾ9902684115
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಖಡಕಲಾಟಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ.ಇಲಿಯಾಸ ಪ್ರದೀಪ ಲಾಟಕರ9986823577