GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೊಡಕುರಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾರುತಿಗೌಡ ಭೀಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ9740040589
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೊಡಕುರಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುವರ್ಣಾ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಬಿದರೆ9902490714
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೊಡಕುರಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಾಯವ್ವಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಪೂಜೇರಿ9663488123
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೊಡಕುರಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಪ್ಪಾ ಸಿದ್ರಾಮ ಯಡ್ರಾಂವಿ9880869968
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೊಡಕುರಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಮಾರ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ9880411451
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೊಡಕುರಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುಕ್ಮೀಣಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ದುಗ್ಗಾಣಿ9741599323
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೊಡಕುರಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾರುತಿಗೌಡ ಭೀಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ9740040589
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೊಡಕುರಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸಗೌಡ ಸಿದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ9731590070
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೊಡಕುರಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮುತ್ತೆಪ್ಪಾ ಸಂಕ್ರಟ್ಟಿ9535739119
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೊಡಕುರಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನ ವಡ್ಡರ9535944209
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೊಡಕುರಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುಕ್ಮೀಣಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ದುಗ್ಗಾಣಿ9741599323
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೊಡಕುರಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಾಜಿ ಕಾಶೀರಾಮ ಹರಕೆ9900704605
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೊಡಕುರಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುಕ್ಮೀಣಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ದುಗ್ಗಾಣಿ9741599323
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೊಡಕುರಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸಗೌಡ ಸಿದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ9731590070
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೊಡಕುರಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೋದಾ ರಾಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ9591860280