GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೈನಾಪೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಯಮನಪ್ಪಾ ಅಶೋದೆ9900847037
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೈನಾಪೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ರಾಮಪ್ಪಾ ಮಂಗಾಜ9845724691
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೈನಾಪೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ9611916258
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೈನಾಪೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೀಲವ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಪ್ಪಾಣಿ8197785552
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೈನಾಪೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸವಿತಾ ಕೆಂಪಣ್ನಾ ಯಾದಗುಡೆ9880633030
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೈನಾಪೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಈರಗೌಡಾ ಸಿದಗೌಡಾ ಕೆಳಗಿನಮನಿ9731884345
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೈನಾಪೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪರಶುರಾಮ ಬಸಪ್ಪಾ ತಳಕೇರಿ9008229773
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೈನಾಪೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾದೇವಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಭಾಕರೆ9901065433
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೈನಾಪೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾತಪ್ಪಾ ಭೀಮಾ ಸನ್ನಲಚ್ಚಪ್ಪಗೋಳ9448321531
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೈನಾಪೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾವಿತ್ರಿ ಮಹಾದೇವ ನಿಪ್ಪಾಣಿ9008201045
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಜೈನಾಪೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಾಳಪ್ಪಾ ದೂಡ್ಡಲಚ್ಚಪ್ಪಗೋಳ9449525542