GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶ್ರೀದೇವಿ ಕುಮಾರ ಮಾಂಜರೆ GENವಾರ್ಡ ನಂ 27259576533
Vice Prasidentಭೀಮನಾಯ್ಕ ಧನಪಾಲ ಮಾರುತಿII PUCSCವಾರ್ಡ ನಂ 19449950888
Memberನಂದಾ@ಆರತಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಾಂಬಳೆII PUCSCವಾರ್ಡ ನಂ 19449938363
Memberಸುರೇಖಾ ಕಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ1-4GENವಾರ್ಡ ನಂ 19449465313
Memberಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪೂಜೇರಿSSLCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 19741354689
Memberಯಶೋದಾ ಮಾರುತಿ ಸಾರಗೆ5-7STವಾರ್ಡ ನಂ 28861878120
Memberಮುರಿಗೇಪ್ಪಾ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಅಡಿಸೇರಿSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 29731100513
Memberಸುವರ್ಣಾ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮಗದುಮ್ಮ5-7Othersವಾರ್ಡ ನಂ 29448693312
Memberಕವಿತಾ ಕರೆಪ್ಪಾ ಕರೆಣ್ಣವರ5-7Othersವಾರ್ಡ ನಂ 39900968559
Memberಶಾರವ್ವಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಇಟನಾಳೆ1-4Othersವಾರ್ಡ ನಂ 39008870233
Memberವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕವಟಗಿGraduationGENವಾರ್ಡ ನಂ 39880411691
Memberಸುನೀಲ ಯಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲPost GraduationGENವಾರ್ಡ ನಂ 39482081898
Memberಮಾರುತಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಶೆಂಡೂರೆ1-4GENವಾರ್ಡ ನಂ 47899122576
Memberಅವಕ್ಕಾ ರಾಜು ನಂದಿಕುರಳಿ5-7GENವಾರ್ಡ ನಂ 47090417485
Memberಸಂಜು ತುಕಾರಾಮ ನೇಜ1-4Othersವಾರ್ಡ ನಂ 48197833480
Memberಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಟೋನಪೆSSLCSCವಾರ್ಡ ನಂ 49900468975